Styr- och reglerteknik kan vara fastighetens viktigaste installation

Styr- och reglerteknik

Vi optimerar fastigheter genom reglerteknik för att uppnå en hög energi- och kostnadseffektivitet.

Vi har arbetat med styrinstallationer redan från starten 1982. Detta verksamhetsområde är en stor del av företaget och något som vi ständigt utvecklar. Vi utför dels installationer åt anläggningsprojektörer mn ansvarar även för egna anläggningar, då oftast i samband med nybyggnad av en fastighet, där vi även tar helhetsansvaret över el-, styr- och säkerhetsinstallationer.

Smart styrning av värme, kyla och elförbrukning

Styr- och reglerinstallationen kan vara fastighetens viktigaste installation. Den skall ta hänsyn till både användaren av fastigheten samtidigt som den skall vara så energieffektiv och därmed kostnadseffektiv som möjligt för fastighetsägaren och miljön. Detta utförs genom att på ett optimalt sätt koppla ihop styrning av värme, kyla och elförbrukning.